Wspieraj nas

Konto w PLN: Fundacja Zmieniamy Zycie
PL74 1020 3147 0000 8602 0167 7400
Kod BIC ( SWIFT ): BPKOPLPW
Tytuł: DONATION

Konto w EUR: Fundacja Zmieniamy Zycie
PL92 1020 3147 0000 8102 0167 7418
Kod BIC ( SWIFT ): BPKOPLPW
Tytuł: DONATION

Główni wspierający

Fundacja Zmieniamy Życie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000670932, NIP: 7123336505, REGION: 366918651

Copyright 2024 by Zmieniamy Życie Foundation